بخش نتیجه گیری پروپوزال در نگارش پایان نامه

همانطور که بسیاری از دانشجویان در شروع نگارش پروپوزال به دلیل عدم دانش کافی و نبود تمرکز با مشکلاتی روبرو هستند، هنگام نتیجه گیری و خاتمه پایان نامه نیز طبیعتا نمی دانند باید چه بکنند. بخش نتیجه گیری پروپوزال شامل خلاصه ای از نکات اصلی، دستاوردها و یک پایان ایده آل است. در این بخش از پایان نامه در جستجوی پاسخ واحدی برای کل پژوهش هستید. بخش نتیجه گیری پروپوزال بایستی اهداف مخالف با مبحث را شناسایی کرده و حذف کند. این بخش از نگارش پایان نامه شبیه آخرین بخش یک قطعه موسیقی است همانطور که شنونده منتظر نواختن بخش پایانی یک قطعه موسیقی است خواننده پایان نامه نیز وقتی به بخش نتیجه گیری پروپوزال می رسد تازه متوجه می شود مطالبی که زمان گذاشته و مطالعه کرده چه نتایجی داشتند.  این بخش شامل خلاصه ای از نکات مهم است. تمرکز روی آنچه نیاز به انجامش دارید و تاکید بر مزایای مبحث مطرح شده در پایان نامه از نکات ضروری در بخش پایانی می باشد. احتمالا تمامی مواردی که در پایان نامه خود نوشته اید با اشاره کوچکی در بخش نتیجه گیری پروپوزال مطرح می شوند.

 

                                                                                                        

 

بخش نتیجه گیری پروپوزال شبیه مقدمه است. شما پایان نامه خود را دوباره بیان کرده و نکات اصلی را برای اثبات مطالب به خواننده به شکل خلاصه بیان می کنید، راه حل طرح پیشنهادی را مطرح می کنید و دوباره جملات مهم را بیان می کنید. برای مثال، آمار کلیدی و حقایقی را بیان می کنید که بر نکات نهایی پروپوزال شما تاکید دارند.  معمولا این بخش در یک پاراگراف جمع بندی می شود.در پایان باید بگوییم، بخش نتیجه گیری پروپوزال شما بایستی کلیت پژوهش را اینچنین بیان کند؛ چرا مسئله پژوهشی ارزشمند است، چرا این مطالعه منحصربفرد است و چگونه باید دانش موجود را گسترش داد. 

انجام پروپوزال

سفارش پروپوزال


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟