چگونگی نگارش یک پروپوزال تحقیقی برای پایان نامه حقوق

مهمترین نکته در نوشتن یک پروپوزال تحقیقی نگارش محتواست. پروپوزال نوشته شده برای پایان نامه حقوق باید شامل عنوان در حوزه موضوع مورد نظر باشد. محتوای تحقیق حاوی پیشگفتاری درباره تحقیق و طرح کلی مختصری از مقدمه حوزه مطالعاتی در زمینه پایان نامه حقوق است. شما بایستی به میزان دانش و پایگاه های اطلاعاتی در آن موضوع اشاره کنید. نیازمند مرجع هستید برای مثال مقالات یا کتاب هایی دارید که با جزئیات کاملی از نویسنده، عنوان، تاریخ و انتشار در پاورقی موجود هستند از جمله موضوع تحقیق، اهداف و سوالاتی که می خواهید آدرس دهید.در مقابل پیشگفتار  تهیه شده در محتوا تحقیق بایستی اهداف بخصوص یا سوالات و موضوعات تحقیق را یکی کنید.پروپوزال تحقیقی پایان نامه حقوق شما به دلیل تفسیر و پر کردن شکاف های موجود در تحقیق بسیار مهم است و توصیف اهمیت آن به این اندازه نیست که بگویید تا به حال در مورد آن مطالعه ای نداشته اید، شما نیاز دارید  موارد مطالعه شده را توصیف کنید و بیان کنید چرا جالب توجه و چرا مهم هستند. این بخش طولانی ترین بخش پروپوزال شماست.

 

                                                                                                            

 

 

روش تحقیق در نگارش پروپوزال تحقیقی باید توصیفی از مبنای کتابخانه ای آن یا بر پایه داده آزمایشی یا کار زمینه باشد، همچنین ارائه جزئیات باید به گونه ای باشد که اطلاعات را به دست بیاورید.بیشتر تحقیقات قانونی کتابخانه ای هستند، به اطلاعات موجود نظیر مقالات، گزارشات پرونده، آیین نامه ها، توافق نامه ها، سوابق تاریخی تکیه کنید. برخی مطالعات ممکن است نیازمند استفاده از داده آزمایشی باشند و برخی از طریق جمع آوری مصاحبه ها، پرسشنامه ها یا مشاهدات دادگاهی ارائه شوند. چنانچه تحقیق شما بر مبنای کتابخانه ای است باید منابع را توصیف کرده و چگونگی دستیابی به آنها را اعلام کنید. در این بخش باید مهارت های ویژه برای کسب اطلاعات داشته باشید. با وجود تمام موارد گفته شده بهتر است برای تهیه یک پروپوزال تحقیقی پایان نامه حقوق خود جدول زمانبندی آماده کنید.

سفارش پایان نامه حقوق

انجام پایان نامه حقوق

  

 


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟