کاربرد رگرسیون خطی  نرم افزار SPSSدر پایان نامه آمار

نرم افزار SPSS، سیستم جامع تجزیه و تحلیل داده پایان نامه است و می تواند اطلاعات را از هر نوع فایلی برای تجزیه و تحلیل وارد کند و از آنها برای ایجاد گزارش های منظم، توزیع ها و روندها و آمارهای توصیفی و تجزیه و تحلیل به کارگیرد.

 

تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی نرم افزار SPSS در پایان نامه

در مرحله تجزیه و تحلیل با استفاده از رگرسیون خطی پایان نامه خود هستید، این مرحله بعد از مرحله همبستگی انجام می شود. وقتی می خواهید ارزش متغیر را براساس ارزش متغیر دیگر پیش بینی کنید. متغیری که می خواهیم پیش بینی کنیم متغیر وابسته نامیده می شود متغیرهایی که برای پیش بینی استفاده می کنیم متغیر مستقل هستند.

 

 

در رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSSمی توانید به همان اندازه نتایج را از این تست تفسیر و گزارش کنید. هرچند قبل از ورود به این مرحله بایستی فرایض متفاوت را بفهمید که داده باید به منظور رگرسیون خطی برای ارائه یک نتیجه معتبر در تجزیه و تحلیل بدست آید.وقتی تجزیه و تحلیل  رگرسیون خطی داده را با استفاده ازنرم افزار SPSS انتخاب کردید، بخشی از این پروسه شامل بررسی داده است. شما برای این کار نیاز به عبور از این شش فرضیه و رسیدن به نتیجه معتبر دارید.   

فرضیه 1: دو متغیر شما باید در سطح مداومی سنجیده شوند.

فرضیه 2: نیاز به رابطه خطی مابین دو متغیر دارید.

فرضیه3: نباید داده خارج از محدوده قابل توجهی باشد.

فرضیه 4: شما بایستی در امر مشاهده مستقل باشید.

فرضیه 5: داده شما نیاز به نمایش توالی متغیرهای تصادفی دارد.  

فرضیه 6: در پایان شما نیاز به بررسی خطاهای رگرسیون خطی دارید.

شما می توانید تمامی این فرایض را با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی کنید. آزدر استفاده از رگرسیون خطی نرم افزار SPSS  دقت لازم را داشته باشید تا به نتیجه گیری معتبری دست یابید.

چنانچه نیاز به کمک در بخش نوشتن نتایج پایان نامه خود دارید می توانید از مشاورین ما کمک بگیرید. 

انجام نرم افزار spss

سفارش نرم افزار spss


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟