یک پروپوزال خوب از دید خواننده

بهتر است قالب کلی پروپوزال کپی نباشد بلکه جدید و مرتبط باشد، روش های به کار رفته در متن اصلی مناسب باشند، مقاله ساده و قابل فهم باشد و متقاضی و اعضا تیم نگارش پایان نامه توانایی انجام فعالیت ها و ثبت پروژه را داشته باشند.

هر پروپوزال شامل سه بخش اصلی است؛

مقدمه، بدنه اصلی مطالب و نتیجه گیری

 در بخش مقدمه پروپوزال یک پایان نامه ، خلاصه ای از صورت مسئله مرتبط با موضوع پروپوزال مطرح می شود، در این خلاصه، راهکاری برای حل صورت مسئله در متن اصلی ارائه می شود که به توصیف کامل جزئیات راهکار می پردازد- اینکه چطور باید خلاصه ای از پروپوزال را تهیه کرد، آیا برای تهیه خلاصه بایستی متن اصلی را دسته بندی کرد؟-این موارد مستلزم چگونگی دسترسی به مطالب، تجهیزات و افرادی است که نیاز دارید. در نهایت در بخش نتیجه گیری، خواننده می بایست قدرت تشخیص راهکار مسئله را داشته باشند و مطلب آنقدر قوی و با مفهوم باشند که خواننده را به عمل وا دارد.  

       

 

 

 

پروپوزال ها نوشته های آموزنده و متقاعد کننده هستند که به خواننده آموزش داده و او را مجاب می کنند موضوع اثبات شده عملی و مناسب است، هدف نویسنده فقط این نیست که خواننده را مجاب کند بلکه موضوع پروپوزال باید آنقدر قوی باشد که خوانند را وادار به عمل کند.در یک پروپوزال آموزنده، موضوع پایان نامه از توضیح منطقی گرفته می شود و حقایق باید منطقی و نتیجه گیری شده باشند.  هر سوالی که ممکن است در ذهن خواننده ایجاد شود باید قبلا از سوی نویسنده پیش بینی شده باشد و رسیدن به جواب هنگام مطالعه نوشته آکادمیکی، موقعیت و مهارت پروپوزال نویسی شما را نمایش دهد.در نگارش پایان نامه توجه به جنبه های موضوع مورد بحث و ایجاد راهکار برای مسئله و وجود گزینه برتر از اهمیت ویژه برخودار است.

انجام پروپوزال

سفارش پروپوزال

 

 

 

 


مطالب دیگر این گروه
نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB نگارش پایان نامه دکتری با نرم افزار MATLAB  نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق نگارش پروپوزال پژوهشی برای پایان نامه حقوق اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) اصول نگارش پایان نامه ( پایان نامه علوم اجتماعی) مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری مشکلات دانشجویان حسابداری برای نگارش پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری نگارش مقدمه پایان نامه حسابداری چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟ چطور چکیده پایان نامه مدیریت خود را بنویسیم؟